Các dịch vụ đặt mạch PCB

Tin tức

Làm thế nào để đặt mạch in với giá thành tốt nhất

Thông số mạch in

2018-10-01 08:45:01

833

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT
Xem chi tiết
FR4 - vật liệu sử dụng rộng rãi trong mạch in

Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer

2018-09-27 16:48:18

1311

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT
Xem chi tiết
FR4 - vật liệu sử dụng rộng rãi trong mạch in

Sơ đồ tổ chức

2018-05-26 09:27:47

1095

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT
Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi

Đối tácĐối tácĐối tácĐối tácĐối tácĐối tác

Copyright Machinchatluong.vn © 2022 Design by Tech5s